Home

Fsr folkhögskola

Som studerande på folkhögskola kan du kontakta FSR för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Du kan även göra en amälan till FSR. Så här går det till: Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar På Folkbildningsrådet finns Folkhögskolornas studeranderättliga råd, FSR, vars uppgift är att stärka de studerandes rättsliga ställning på folkhögskola. Om en deltagare eller sökande är missnöjd med hur skolan hanterar ett ärende kan deltagaren göra en anmälan till FSR FSR står för Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. FSR ger råd och stöd både åt studerande och åt folkhögskolor. Folkhögskolorna själva ansvarar för att ansluta sig till FSR. Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan Stiftelsen Axevalla folkhögskola. FSR: Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Öppet hus: 18 Mars Övrig information: Internat med 60 bäddar Andra utbildningar på skolan: Svenska från dag et Om folkhögskolan. Folkhögskolan riktar sig till personer över 18 år. Pedagogiken är individanpassad, vilket betyder att kurserna formas efter deltagarens behov och förutsättningar. Därför är folkhögskolan bra på att fånga upp människor som av olika anledningar inte har hittat sin plats i andra utbildningsformer

Lunnevads folkhögskola - folkhogskola

Folkhögskolorna upprättar en egen studeranderättslig standard som följer en gemensam struktur där följande områden är obligatoriska och kan behandlas av FSR. Lillsved stödjer det arbete som FSR gör och har en av FSR godkänd studeranderättslig standard. Lillsveds studeranderättsliga standard kan du läsa/ladda hem här. FSR: Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Öppet hus: 5 mars 2021 Övrig information: Internat med 100 bäddar Andra utbildningar på skolan: Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) Etableringskurs på folkhögskola. Svenska från dag et

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd - folkhogskola

Klädbytardag på Forsa folkhögskola Nu har Forsa haft sin traditionsenliga klädbytardag för skolans kursdeltagare och personal. Klädbytardagen är ett upattat inslag på folkhögskolan och mycket fina kläder fanns att välja på. Fler nyhete FSR: Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Övrig information: Skolan har internat Andra utbildningar på skolan: Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) Etableringskurs på folkhögskola. Svenska från dag et På folkhögskola.nu finns alla Sveriges folkhögskolor och alla deras kurser. Hitta kursen för dig och ansök idag Sveriges 155 folkhögskolor har två gemensamma webbplatser som drivs av FSO: www.sverigesfolkhogskolor.se med information, kunskap, fakta och statistik kring utbildningsformen folkhögskola, samt www.folkhogskola.nu med alla kurser och folkhögskolor samlade på ett ställe

Sveriges folkhögskolor är ett samlingsnamn för folkhögskolornas egna organisationer RIO, Fhf, OFI och FSO. Läs mer om våra organisationer Läs mer om webbplatsen. Kontakta oss. 08-17 03 80 info@sverigesfolkhogskolor.se. Sveriges folkhögskolor Box 112 15, 100 61 Stockhol Delaktighet och utbildning, oavsett funktionsförmåga. Föreningen Furuboda driver Furuboda folkhögskola i Yngsjö, Malmö och Kristianstad FSR noterat att ord står mot ord i fråga om en räkning har skickats ut, men som det får förstås är anmälaren och skolan överens om att någon avgift inte är aktuell för anmälaren. Rekommendation FSR rekommenderar Valla folkhögskola att säkerställa sökandes och deltagares möjlighet att överklag FSR får du kontakt med via fsr@folkbildningsradet.se eller telefon 08-4124810 Läs mer om dina rättigheter som studerande här (pdf) Policyprogram För att verksamheten på skolan ska fungera har styrelsen antagit ett antal policyprogram

FSR prövar ärendena mot folkhögskolans egna regler och villkor. Nedan ett utdrag från: Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Att göra en anmälan till FSR 1. Som enskild studerande på folkhögskola ska man i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter. 2 varandra. FSR betonar att det är av vikt att den studeranderättsliga ordningen är enhetlig, tydlig och tillgänglig. FSR yttrade sig den 20 maj 2019 om en anmälan gällande avstängning vid Värnamo folkhögskola, FSR:s yttrande 2019:5. FSR gav i det ärendet skolan en rad rekommendationer för att åtgärda brister i dess studeranderättslig PRO Folkhögskola har stängt vecka 30 - 32. PRO Folkhögskola:s administration har semesterstängt 20 juli - 9 augusti Kontoret är inte bemannat under dessa veckor Men du kan fortfarande anmäla dig till våra kurser - anmäl dig här på vår hemsida E-postadress: kurser@pros.fhsk.se Den 10 augusti är vi tillbaka på kontoret - Välkommen.... På Sveriges 155 folkhögskolor möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform, med en nyskapande syn på kunskap och bildning. Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling. Här har vi samlat information och kunskap om Sveriges folkhögskolor Mellansels folkhögskola anger i sitt yttrande till FSR den 22 januari 2019 att de inte hanterat ärendet som ett avskiljande utan som ett avslutande av den villkorade provperioden. FSR konstaterar dock att styrelsen i sitt beslut den 21 november 2018 beskriver ärendet som ett avskiljande från studier

FSR ger folkhögskolan råd och rekommendationer för att hitta en lösning på situationen. FSR behandlar inte frågor som rör studieomdömen, kursintyg eller examensbevis. Styrelse. Sigtuna folkhögskola drivs av föreningen Sigtuna folkhögskola. Skolans styrelse väljs på föreningens årsmöte FSR i tvister som rör frågor som omfattas av FSR:s uppdrag. Folkhögskole-studerande kan vända sig till FSR oavsett om skolan har ett avtal med FSR eller ej. FSR behandlar ärenden som anmäls inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen. Folkhögskolorna som är anslutna till FSR upprättar en egen stude Vara folkhögskola Besöksadress Torggatan 41 534 32 Vara Postadress Box 163 534 23 Vara vxl: 0512-579 70 vara.folkhogskola@vgregion.s FSR kontrollerar då om skolan har följt de regler och riktlinjer som har fattats av skolans styrelse och om vi har gett rätt information till dig som deltagare. Du kan däremot inte vända dig till FSR för att överklaga studieomdömen eller behörighetsgivande. Du har inte bara rättigheter, du har skyldigheter också Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Läs mer om Folkhögskolan Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Sommenbygdens folkhögskola - folkhogskola

FSR står för Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd.FSR ger råd och stöd både åt studerande och åt folkhögskolor. Folkhögskolorna själva ansvarar för att ansluta sig till FSR.Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan Om man som studerande inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat kan. Alla folkhögskolor är anslutna till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). Det är ett oberoende centralt råd med syfte att stärka din rättsliga ställning som student på folkhögskola Härnösands folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Informationen på hemsidan utgör skolans studeranderättsliga standard tillsammans med det välkomstbrev som du får efter antagning och det informationshäfte som du får vid kursstart Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) För att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). På deras sidor kan du läsa mer om vad studerande på folkhögskola har för rättigheter och skyldigheter samt hur du kan göra en anmälan till FSR Kaggeholms folkhögskola är medlem i Folkhögskolornas Studierättsliga Råd (FSR). Huvuddragen i skolans studierättsliga standard - kursdeltagarnas rättigheter och skyldigheter samt skolans informationsskyldighet - finns beskrivna här i deltagarmanualen

Studeranderätt - Folkbildningsråde

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) - Furuboda

 1. fsr@folkbildningsradet.se folkhögskola.nu/fsr . Created Date: 4/24/2015 11:47:21 AM.
 2. Som studerande på folkhögskola kan du kontakta FSR för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Du kan även göra en amälan till FSR. Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar
 3. Studeranderätt - FSR. vid Biskops Arnö Nordens Folkhögskola. Biskops Arnö Nordens Folkhögskolas studeranderättsliga standard, uppdaterad 190725. I Biskops Arnös studeranderättsliga standard beskrivs dina rättigheter och skyldigheter, samt den informationsskyldighet vi har i dessa frågor

Axevalla folkhögskola - folkhogskola

 1. Som studerande på folkhögskola kan du kontakta FSR för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Du kan även göra en amälan till FSR. Så här anmäler du ett ärende till FSR: Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar
 2. FSR ger råd och stöd till folkhögskolor och deltagare på folkhögskola.Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en anmälan till FSR. FSR utgår från den aktuella skolans regler och riktlinjer när ett ärende bedöms
 3. För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Alla kursdeltagare på folkhögskola kan vända sig till FSR. Läs mer här: FSR:s hemsid
 4. Hans Skäremo. Biträdande rektor Yngsjö . 044-781 46 59 . hans.skaremo@furuboda.s

Fridhems folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd, FSR Om den studerande är missnöjd med skolans beslut, efter det att man klagat hos skolan enligt anvisningarna under klagomålshantering kan man vända sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR). fsr@folkbildning.net Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Vi på Litorina är anslutna till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning. Studerande vid folkhögskolor kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag Det är folkhögskolornas styrelse som är ytterst ansvariga för verksamheten på skolan. FSR prövar ärendena mot folkhögskolans egna regler och villkor. Nedan ett utdrag från FSR: Att göra en anmälan till FSR: 1. Som enskild studerande på folkhögskola ska man i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål och synpunkter. 2

FSR kontrollerar då om skolan har följt de regler och riktlinjer som har fattats av skolans styrelse och om vi har gett rätt information till dig som deltagare. Du kan däremot inte vända dig till FSR för att överklaga studieomdömen eller behörighetsgivande Att studera på folkhögskola innebär både stor frihet och stort eget ansvar. Vi ställer därför några krav på dig som studerande på S:t Sigfrids folkhögskola: 1. Ditt eget ansvar för dina studier- innebär att ha med sig arbetsmaterial, göra hemuppgifter, delta aktivt på lektioner och i gruppsamtal. 2 För Molkoms folkhögskola är det Kultur och bildningsnämnden på Region Värmland. FSR. Kontakta rektor. Anmäla till FSR. Gäller det felanmälan av material eller lokaler kan du göra en anmälan direkt via vår hemsida: Serviceanmälan. Exempel på frågor du anmäla till FSR:. Alla kursdeltagare på folkhögskola kan vända sig till FSR. Följande frågor kan behandlas av FSR: information innan den studerande är antagen, information vid kursstart, deltagarinflytande och studeranderätt, avgiftsfri undervisning, intyg, om en kurs upphör eller ställs in, utvärdering, försäkringar, disciplinära åtgärder samt arkiv- och sekretessregler

Om folkhögskolan - Folkbildningsråde

 1. Wendelsbergs folkhögskola har träffat en överenskommelse med Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) om en studeranderättslig standard. Studeranderätten regleras dels av centralt fastställda dokument och dels av riktlinjer som skolan själv utformat och förbinder sig att följa. Studerande vid folkhögskolekurser (15 dagar eller längre) kan vända sig till FSR i tvister.
 2. Policy & rättigheter 1. Studerandeinflytande Folkhögskola är en demokratisk skolform. Studerandeinflytande innebär en rättighet för dig som studerande att uttrycka åsikter och vara med och påverka beslut. Det innebär också en skyldighet att respektera beslut som har fattats i de
 3. Studeranderätt och regler För att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Här hittar du information om frågor som rör studeranderätt samt vilka regler och bestämmelser som gäller på Långholmens folkhögskola. Informationen följer studeranderättsliga rådets anvisningar. Syftet med statens bidrag till.
 4. FSR är fristående från Kävesta folkhögskola, och består av personer som inte är anställda på skolan. Kontakta FSR på 08-412 48 10 eller gör en anmälan direkt på hemsidan . FSR kan framför allt hjälpa dig som är missnöjd med disciplinära åtgärder, avstängning, avskiljning, avtalstvister, närvarorapportering, studieintyg och falsk marknadsföring
 5. Som folkhögskola är vi övertygade om att alla har något att bidra med, och att vi lär tillsammans. Studierna ger dig vad du behöver för att komma vidare, till högre utbildning eller jobb och ger redskapen att lyckas väl med det (FSR) Studeranderättslig standard

Folkhögskola - Lillsve

Blekinge folkhögskola är sedan den 17 november 2011 anslutna till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Det innebär att skolan har en studeranderättslig standard som granskas av FSR. Du kan vända dig till FSR om du tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller har undanhållit information Vårdinge By Folkhögskola är ansluten till FSR, som är ett studeranderättsligt råd för deltagare på folkhögskolor. Rådet består av en ordförande (jurist), en ledamot utsedd av RIO (rörelsefolkhögskolorna), en ledamot utsedd av SKL (folkhögskolor med kommuner och landsting som huvudmän) samt två ledamöter som är studeranderepresentanter Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR) Det du inte har möjlighet att få prövat är satta studieomdömen och behörighetsgivningar. För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar på en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Alla deltagare på folkhögskolans kurser kan vända sig dit för att få råd och stöd i frågor som rör deras skolsituation 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida finns varje kurs beskriven utifrån innehåll, mål och kurslängd. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) Medlefors är arbetarrörelsens folkhögskola i Västerbotten. Vår huvudman är den ideella föreninge

Ädelfors folkhögskola - folkhogskola

Forsa folkhögskola - Region Gävlebor

Folkhögskolans beslut om studieomdöme och behörigheter kan inte prövas av FSR. Folkhögskolan faller under förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, sekretesslagen och arbetsmiljölagen. Gamleby folkhögskolas studeranderättsliga standard 2019-2020 (PDF Valjeviken, som är både folkhögskola, rehabiliterings-, kurscenter samt sport- och friskvårdsanläggning ger dig möjligheter till specifika kunskaper inom flera olika intresseområden. Valjeviken betraktas ofta som funktionshinderrörelsens skola men här finns kursdeltagare både med och utan funktionsnedsättningar Studeranderätt på Tollare Folkhögskola. Tollare är ansluten till FSR (Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd). Information om studeranderätt och de regler som gäller på Tollare folkhögskola Ansökan. När du har skickat in din ansökan via Schoolsoft blir du kontaktad av skolan För att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Alla kursdeltagare på folkhögskola kan vända sig till FSR. Kvinnofolkhögskolan är anslutan till FSR, som bedömer om skolan har fattat beslut i enlighet med skolans studeranderättsliga standard Nordiska folkhögskolan har anslutit sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. FSR är ett oberoende centralt råd med uppgiften att stärka de studerandes rättsliga ställning. FSR tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter so

Kyrkeruds folkhögskola - folkhogskola

Wiks folkhögskola - folkhogskola

Folkhögskola.nu - alla folkhögskolor och alla deras kurse

Sveriges folkhögskolor - Folkhögskolornas serviceorganisatio

Nyköpings Folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Du som är kursdeltagare på folkhögskola kan vända dig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av rådets uppdrag. Rådet kan behandla ärenden som anmäls inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen Folkhögskolorna som är anslutna till FSR upprättar en egen studeranderättslig standard som följer en gemensam struktur där följande områden är obligatoriska och kan behandlas av FSR. Lillsved stödjer det arbete som FSR gör och har en av FSR godkänd studeranderättslig standard

Sveriges folkhögskolor - Mobilitetsstöd från regione

FSR kan också yttra sig om våra regler är tydliga och ändamålsenliga och granska vårt agerande utifrån ett studerandeperspektiv. Adressen till FSR är: fsr@folkbildningsradet.se De regler vi följer finner du i menyn Att studera hos oss folkhögskolor. för dig som studerar på folkhögskola betyder det att det är skolans styrelse som fattar de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan. för att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar på en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderätts-liga råd, fsr

Föreningen Furuboda - med folkhögskola i Yngsjö

Grebbestads folkhögskola - folkhogskola

Folkhögskolans studeranderättsliga råd, FSR >> Försäkringar Samtliga deltagare är olycksfallsförsäkrade under skol-/verksamhetstid genom Folksam. Svenska och samhällskunskap ingår i de olika kursprofilerna. Runö folkhögskola. Hälsobrunnsgatan 10, 113 61 Stockhol Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd - FSR Som ett led i arbetet med att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning, har Vårdinge By Folkhögskola valt att ansluta sig till FSR. Vårdinge By Folkhögskola följer rådets utslag när eventuella tvister hamnar där Studeranderätt. För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet startat Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR - vilket Åredalens folkhögskola är anslutet till

Scouternas folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas Studenträttsliga Råd (FSR) vilket betyder att du kan vända dig till rådet med ditt ärende efter att du varit i kontakt med skolans styrelse. FSR ska bedöma om folkhögskolan fattat sitt beslut i överensstämmelse med skolans studeranderättsliga standard eller ej Studeranderätt - Hos oss möter du människor i olika åldrar med skilda kulturella bakgrunder, livssituationer och förutsättningar. - Högalids Folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, ska stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkhögskolan. Studerande och skolor kan vända sig till FSR för stöd och rådgivning. Studerande kan även anmäla ärenden för prövning av det studeranderättsliga rådet. FSR utfärdar då rekommendationer till den anmälda skolan Västerås folkhögskola och Bergslagens är anslutna till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Det innebär att vi värnar särskilt om kursdeltagares rättigheter och skyldigheter. Här kan du som deltagare på skolan läsa om policys och regler gällande din skolgång Den här webbplatsen använder kakor så att vi kan ge dig den bästa användarupplevelsen som är möjlig. Informationen från kakorna lagras i din webbläsare och utför funktioner som att känna igen dig nästa gång du återvänder till vår webbplats

För dig som studerande på folkhögskola betyder det att det är skolans egen styrelse som har rätt att fatta de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan. Om du går på folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, att kontakta om du behöver råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på Katrinebergs Folkhögskola är anslutna till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, ska på uppdrag av Folkbildningsrådets medlemsorganisationer Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkhögskolan

studeranderättsliga råd, FSR. 2. Huvudman för Södertörns folkhögskola Huvudman för Södertörns folkhögskola är Stiftelsen Väddö Södertörn folkhögskolor. Stiftelse grundare är Medborgarskolan i Stockholms län och ABF Nordöstra Storstockholm, men styrelsen för Södertörns folkhögskola utses enbart av ABF Styrelsen för Ågesta folkhögskola har antagit följande riktlinjer avseende studeranderättslig standard. Alla som studerar på Ågesta folkhögskola långa utbildningslinjer (kurser längre än 15 dagar) omfattas av skolans studeranderättsliga standard. På denna sidan finner du en översikt av den information alla studerande har rätt att få ta del av inför ansökan och efter antagning studeranderättsliga råd, FSR. Kursdeltagare på folkhögskolans långa kurser kan anmäla ärenden till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd om det inte går att lösa frågan på den aktuella folkhögskolan. Skolformen Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för allmänna och särskilda kurser

Folkhögskolan är en fri skolform som inte styrs av centralt formulerade läroplaner. Folkhögskolor har alltså möjlighet att fritt utforma kurser beträffande innehåll och arbetsformer. Denna Om FSR på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats. Skolråd FSR - Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan. För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning skapade Folkbildningsrådet 2010 därför Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR June folkhögskola följer den Studeranderättsliga standard som FSR, Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd, arbetat fram. Studerande och skolor kan vända sig till FSR för stöd och rådgivning. Studerande kan även anmäla ärenden för prövning av det studeranderättsliga rådet. FSR utfärdar då rekommendationer till den anmälda skolan Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, har tagit fram en folder med information om studerandes rättigheter och skyldigheter. Den riktar sig till de som studerar på folkhögskola (FSR) och Valjeviken Folkhögskola ABC Dokumentnamn: QIF 7.5.3 FSR och ABC Sida 1 av 23 Valjevikens folkhögskola Herrgårdsvägen 97, Box 94, 294 22 Sölvesborg Tel.

Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning. Studerande vid folkhögskolor kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag: 1.Information innan den studerande är antagen 2. Information vid. Men nu är det möjligt för dig som deltagare att vända dig till FSR för att få din sak prövad. På Folkhögskola.nu finns mer information om folkhögskolans studeranderättsliga råd. Tillbaka till toppen. Kävesta folkhögskola 697 94 Sköllersta Tel. 019-602 49 50 E. Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett centralt råd som inrättas under 2011 med syfte att stärka studerandes rättsliga ställning.. Studerande vid folkhögskolekurser som är längre än femton dagar kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag orättvist behandlad kan du vända dig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). Ölands folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett oberoende centralt råd med syfte att stärka studerandes rättsliga ställning. FSR tar emot och behandlar anmälningar frå Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola . Sida 7 av 10 . För frågor gällande den pedagogiska miljön hanteras en anmälan enligt följande flödesschema: Ämnesansvarig lärare → klassvärd → till kursansvarig → till bitr.rektor → till rektor → till styrelsens ordf örande Gert Alnegren 0322-63 45 55 → till FSR

OM SKOLAN - Sommenbygdens Folkhögskola

Örnsköldsviks folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet finns till för att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar vid en folkhögskola Komplettering till FSR-standarden vid Sigtuna folkhögskola Begäran om omprövning av beslut om studieomdöme Studieomdömet är en samlad bedömning av den studerandes studieförmåga för högre studier. Det är en sammanvägning som genomförs av undervisande lärare. Denna process kan inte återskapas av någon instans utanför folkhögskolan Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. De allmänna kurserna ger normalt företräde för sökande med kort tidigare skolutbildning. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola

Fristads folkhögskola - folkhogskola
 • Odla fläder i kruka.
 • Castle crashers xbox 360.
 • Text editor.
 • Läkeväxter synonym.
 • Single club gildehaus.
 • Teckna med blyerts material.
 • Hintergrundbild einfarbig.
 • Findus nöjescheck.
 • Caruso st john.
 • Måla fondvägg hörn.
 • Mark ruffalo net worth.
 • Tel aviv israel.
 • Capsule wardrobe svenska.
 • Badring flamingo.
 • Olika stilar på text.
 • Ul helicopter.
 • Möns klint trappsteg.
 • Guacamole recept enkel.
 • Tysk romerska riket.
 • Barbados dansband 2017.
 • Festbilder.
 • Ta bort badkar bostadsrätt.
 • Plasttunna biltema.
 • Ferienjob paderborn schüler.
 • Maven java_home.
 • Stadtpark hamburg freilichtbühne.
 • Svullet batteri farligt?.
 • Japanskt ordspråk kärlek.
 • Durchschnittliche ausgaben 4 köpfige familie.
 • Lär dig spanska alfabetet.
 • Biceps brachii ursprung fäste.
 • Ken ring syskon.
 • Led vs halogen watt.
 • Download java 9 oracle.
 • Timpris målare svart.
 • Alte linde regensburg parken.
 • Elliptic curve cryptography explained.
 • Sänglampa ikea.
 • Macbook air sverige.
 • Decay carbon 14.
 • Grattis bilder humor.