Home

Nya slussen bussterminal

Slussen - Stockholm växe

 1. al i Katarinaberget planeras. Här skapas en knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Ter
 2. alen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen. När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens busster
 3. alen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen
 4. al ska byggas vid Slussen, insprängd i Katarinaberget
 5. al från 2018. En tillfällig busster

Bussterminal i Katarinaberget - Stockholm växe

Projekt Slussen är Stockholms stads namn på dess projekt att riva den gamla Slussen och bygga en ny trafikplats och båtsluss i Slussenområdet mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm.I projektet ingår även en ny reglering av Mälarens vattennivåer för att förhindra framtida översvämningar. Ytor för biltrafik kommer att minskas medan trafiksäkerheten och framkomligheten för. Nytt krav: Fler infarter till Slussens bussterminal Sverige 2018-03-28 13.50. Nya direktiv från trafikförvaltningen i landstinget sätter frågetecken för utformningen av Slussens bussterminal i Katarinaberget Vi använder cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Du kan läsa mer om hur SL behandlar personuppgifter Se filmen om hur bygget av nya Slussen fortskrider och få koll på läget. Ett och ett halvt år efter byggstarten har en hel del hänt. Hör projektets byggledar.. Detaljplanen för Slussens nya bussterminal i Katarinaberget har godkänts i stadsbyggnadsnämnden. Nu återstår ett sista godkännande i kommunfullmäktige, skriver Mitti

Nya Bussterminalen i Slussen (2019) - YouTub

Nya bussterminalen vid Slussen har klubbats igenom - P4

Klartecken för bussterminal vid Slussen. Men beslutet kan överklagas Kritik direkt mot nya Slussen-förslaget Det här är en labyrintlösning Fler artiklar. Tipsa SVT Nyheter Först rivs den östra delen av Slussen, och området förbereds för den nya, guldfärgade huvudbron, som ska vara på plats 2020. Grundläggning och konstruktion för den nya slussen genomförs också under denna period. En del av arbetena består av att bygga en ny slussränna och två nya avtappningskanaler

Kollektivtrafiken i Slussen - Region Stockhol

Allt det senaste om Slussen samlade på ett ställe. Här nedan på Expressen.se hittar du alla nyheter om Slussen Slussen är en bussterminal inom trafikplatsen Slussen på Södermalm i Stockholm.Terminalen invigdes år 1971 och fick 1987 sitt nuvarande utseende. Terminalen har 47 500 påstigande resenärer per dag (2015) [1] och den är därigenom den största bussterminalen i Stockholm och i Sverige. I anslutning till terminalen mot väster finns en bussdepå, på Guldfjärdsplan och delvis under Hilton. Inom framtidens nya anläggning vid Slussen ska en ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna anläggas som möter framtidens behov på utökad trafik och antal resenärer. Under programsamrådet för nya Slussen 2007 redovisades två olika alternativa utformningar för Slussen, båda alternativen med en ny buss

Slussens nya bussterminal Nu står platsen inför en fullkomlig omvandling som omfattar land, vatten och berg. Tillsammans med WSP projekterar LINK arkitektur det komplexa projektet Slussen Berg - byggnationen av framtidens bussterminal inuti Katarinaberget Men idén att skapa Nya Slussen har mött på massiv kritik och flera demonstrationer under årens gång. Skeptiker har menat att det nya bygget är fult, Ny bussterminal 2023

Projekt Slussen - Wikipedi

 1. alen vid Slussen. Nacka och Värmdöbussarna kommer att trafikera en tillfällig busster
 2. al vid Slussen har diskuterats under ett antal år. Stockholms stad har nu tagit fram ett förslag till detaljplan för en ny busster
 3. al i Katarinaberget - en viktig pusselbit i förverkligandet av projektet. 8 Mars 2019, 13:26. Stor uthyrning för AL i Slussen

Nya Slussen Sv

Arbetet med Slussens nya bussterminal blir över 700 miljoner kronor dyrare, rapporterar Svenska Dagbladet. Och staden varnar för att slutnotan kan stiga.. Slussens bussterminal. En föråldrad struktur ersätts med ett toppmodernt trafiknav. Dela Stäng. Slussen är en mötesplats där tunnelbana, bussar, pendeltåg, båtar, Den ska förvandlas till en av Stockholms mest attraktiva platser, med nya torg, kajplatser och områdets första park Granskningsgruppens rapport som kom i veckan bekräftar i allt väsentligt kritiken mot Nya Slussen. Men risken med rapporten är att den tas till intäkt för att gå vidare med projektet utan att man har löst de utpekade problemen. När dessa sedan visar sig olösbara kommer Stockholms stad att stå med stora investeringar som måste rivas upp

Ny bussterminal sprängs ut under Katarinagaraget vid

Hållplatskartor S

Arbetet med att ta fram en ny lösning för Slussen startade som en idétävling i början på 1990-talet. Denna följdes av en arkitekttävling under 2004, i vilken Nyréns förslag Nya Slussen utsågs som vinnare. Efter en allmän debatt om Slussens kulturhistoriska värden beslöts att ett referensalternativ skulle tas fram Trafikplatsen vid Slussen byggs om under flera år, främst på grund av att den har drabbats av kraftiga sättningar. När anläggningen byggdes på 1930-talet misslyckades grundläggningen. I ombyggnadsprojektet ingår en ny bussterminal samt förbättrade möjligheter att reglera vattennivån i Mälaren genom att släppa ut vatten till. Nu har det startat, projektet med bussterminalen i Katarinaberget, i anslutning till Slussen i Stockholm. Implenia spränger tre stora bergrum och forslar bort mer än 270 000 kubikmeter berg - sannolikt det största borr- och sprängningsarbetet för en bussterminal som gjorts i Sverige.. Efter år av diskussioner om var den nya bussterminalen skulle ligga, och månader av projektering. Här ska folk kliva på. StockholmDirekt. StockholmDirek

När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens bussterminal främst att användas av Värmdöbussarna och ett mindre antal bussar från Nacka. Tunnelbanan beräknas vara klar 2026. Konsten levandegör bussterminalen Konstnären Gunilla Klingberg har fått i uppdrag att skapa konsten i den nya bussterminalen Omfattande berg- och betongarbete i Katarinaberget Slussen SN91 - Stockholm, Sverige FAKTA Plats: Stockholm, Sverige Projekt: Bergrum Beställare: Stockholm Stad Kontraktstyp Utförandeentreprenad Kontraktssumma: 780 miljoner SEK Byggtid: 2018- 2021 OM PROJEKTET För att möta Stockholms kontinuerliga utveckling byggs Slussen om och en bussterminal ska sprängas ut i Katarinaberget Ny kamp om Slussen: Fastighetsägare tar strid mot bussterminalen Fastighetsägare runt Mosebacke tänker koppla in advokater för att försöka stoppa bygget av en bussterminal i Katarinaberget vid Nya Slussen. Projektet måste avbrytas säger Ole Settergren Nya Slussen. Nya Slussen är ett omfattande projekt som innebär att förnya Slussen och anslutande områden. Projektet innebär bland annat att riva och nybygga trafikplatsen och båtslussen i Slussenområdet mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm, bygga ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna i Katarinaberget under nuvarande P-hus Slussen, bygga ny handelsanläggning under. Stockholms stad har fattat beslut om att bygga om Slussen. Denna ombyggnad kräver dels ny detaljplan i och med att markanvändningen är tänkt att ändras med ombyggnaden och dels nytt tillstånd för bland annat ny reglering av Mälaren. Befintlig bussterminal för Nacka-Värmdöbussarna vid Slussen trafikeras dagligen av nästan 30 00

NY BUSSTERMINAL SLUSSEN - Granskning av Riskbedömningen (pdf 1.2 MB). Den borde alla politiker snabbt ta till sig. Intervju med Bo Janson 23 februari i år i › SvD här. Klimatkris och Slussen 2019-02-18 Nya Slussen klarar högst 100 cm havshöjning till år 210 DEN NYA BUSSTERMINALEN I SLUSSEN: UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR Muaz Alzouby, WSP Sverige AB Andreas Ehlis, WSP Sverige AB Abstrakt För att möta Stockholms kontinuerliga utveckling kommer Slussen att byggas om och en bussterminal sprängas ut i Katarinaberget. Bussterminalen ska utformas som ett bergrum med plats för både resenärer och busstrafik Nya Slussen. Vi står inför en historisk händelse som inträffar med 80 till 100 års mellanrum. Nu är det dags igen. Slussen i Stockholm ska byggas om och många blickar riktas på den konsultgrupp som ska projektera de viktiga bygghandlingarna. ett nytt avbördningssystem och en ny bussterminal anläggs.. Ett beslut i hovrätten sätter käppar i hjulet för den nya bussterminalen vid Slussen. I december underkände mark och miljödomstolen detaljplanen för en ny bussterminal i Katarinaberget. I domen påpekades flera fel i handläggningen, däribland brister i detaljplanen Slussen har rivstartat Så hög återvinningsgrad och så lite buller som möjligt är utmaningarna. Samråd om nya bussterminalen vid Slussen Se bilderna här. Upphandling för Slussens nya bussterminal klar Konsultbolaget WSP har efter upphandling fått uppdraget att bygga en ny bussterminal inne i Katarinaberget

Detaljplan för slussen upphävs - Byggbasen 50 Då Stockholms stad slarvat med handläggningen har nu Mark- och miljödomstolen upphävt detaljplanen för nya Slussens bussterminal. Läs även om att regeringen överväger lagstiftning mot farliga ämnen i byggnader Nya Slussen kommer att omfatta anläggning av nya trafiklösningar både ovan och under jord samt anpassning av området till en mötesplats för morgondagens stockholmare. Till exempel planeras en ny bussterminal i Katarinaberget för att förenkla byten för trafikanter, ett nytt torg vid vattenbrynet, nya kajer och en helt ny slusskonstruktion för reglering av Mälaren Trafiknämnden i Region Stockholm tvingas ta ett nytt så kallat genomförandebeslut för Slussen i nästa vecka. Kostnaderna för arbetet med bussterminalen ökar från 1 891 miljoner kronor till 2 618 miljoner. Summa: 727 miljoner kronor dyrare,rapporterar SvD. Stockholms stad, som genomför bygget, och Region Stockholm, som senare ska äga och ta över driften. delar upp kostnaden Stopp för Slussens nya bussterminal. Ett beslut i hovrätten sätter käppar i hjulet för den nya bussterminalen vid Slussen.I december underkände mark och miljödomstolen detaljplanen för en ny bussterminal i Katarinaberget. I domen påpekades flera fel i handläggningen, däribland brister i detaljplanen Ny bussterminal. I samband med bygget för Nya Slussen kommer Nacka- och Värmdöbussarna att få en ny terminal insprängd i Katarinaberget med huvudentré från nuvarande P-hus Slussen.Bensinstationen kommer då att läggas ner men parkeringsgarage och biluthyrning kan ligga kvar. Ytterligare tre entréer placeras vid Stadsgårdskajen: en där den nedre entrén till tunnelbanan finns idag.

Nya Slussen - pågående byggprojekt hösten 2017 - YouTub

Under torsdagens stadsbyggnadsnämnd beviljades bygglov för Nya Slussens bussterminal i Katarinaberget - en viktig pusselbit i förverkligandet av projektet. - Nya Slussen kommer att bli en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i hela Stockholmsregionen, därför är det av största vikt att vi går vidare med bussterminalen i Katarinaberget, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim. 1. Bussterminalen förläggs fortfarande i Katarinaberget, men försenas i ett par år tillsammans med de östra delarna av Nya Slussen. Skattebetalarna betalar ett par hundra miljoner extra. 2. Det blir ingen bussterminal alls i anslutning till Slussen. 3 Slussens nya bussterminal i Stockholm blir över 700 miljoner kronor dyrare, skriver Svenska dagbladet. Kostnaden för bussterminalen stiger från 1,9 miljarder till drygt 2,6 miljarder. Region Stockholm, som ska äga och ta över driften av bussterminalen när den är klar tvingas nu att ta ett nytt så kallat genomförandebeslut i nästa vecka

Bussterminalen vid nya Slussen har grönt ljus Aftonblade

SV: Ny bussterminal byggs i berget vid Slussen « Svar #14 skrivet: 16 juni 2012, 12:32:12 PM » Själv har jag fortfarande svårt att inse vitsen med jättelika bussterminaler för lokaltrafik i Citykärnan På Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 september påbörjas planarbetet för den nya bussterminalen i Slussen. Detta är möjligt efter att Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö i juli 2014 träffade ett avtal om en ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna

Yttrande över utställd detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen Bakgrund Stockholms Stad har under ett antal år drivit planeringen för att utveckla Nya Slussen och dess bytespunkt. SL yttrade sig i mars 2010 i samrådet för detaljplan för Nya Slussen Ny detaljplan för Slussen (plan-MKB) Ny detaljplan för bussterminal i Katarinaberget (plan-MKB) Tillstånd enligt miljöbalken för kajer, kanaler, ny reglering av Mälaren m.m. (vatten-MKB). Plan- och bygglagen reglerar markanvändningen på platsen. I tillståndet enligt miljöbalken är det de Kapaciteten ökas med ny bussterminal som är nödvändigt för att kunna möta resenärsökningen som förväntas från Nacka och Värmdö. Stockholms Stad bygger om hela Slussen området och en ny bussterminal är en viktig del av den ombyggnationen. Trafikförvaltningen ställer sig mycket positiv till en ny bussterminal i Katarinaberget.

bussterminal vid Slussen är en förutsättning för att kunna möta upp det ökade kollektivtrafikbehovet från Ostsektorn fram till 2050. En ny, mer trafiksäker, tryggare och väderskyddad terminal innebär en mer attraktiv kundmiljö för länets kollektivtrafikresenärer Planen för ombyggnaden av Slussen har vunnit laga kraft och bygget är igång. På grund av det är det extra svårt att nu rita en bussterminal som påverkar Slussenombyggnaden. Tiden för genomförandet av Nya Slussen sträcker sig fram till 2023 och enligt rapporten kan den inte ändras under byggtiden, utom i vissa speciella fall

Projekt Slussen – Wikipedia

Bussterminalen Medborgare för Slussen

Rivning görs av den centrala delen av Slussen, ovanpå dagens bussterminal. Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs för det södra landfästet till den nya huvudbron. 2019-2020 Schaktning, grundläggnings- och betong- arbeten utförs i den centrala delen av Slussen, ovanpå dagens bussterminal Stockholm får snart en ny bussterminal som ska hantera drygt 30 000 resenärer om dagen under minst sex år framåt. Det är den tillfälliga terminal som ska ta hand om busstrafiken från Stockholm mot Nacka, Tyresö och Värmdö Slussens bussterminal - attraktivitet för resenärerna viktigast. Den nya trafikplatsen Slussen är beslutad och håller på att byggas. Och till nya Slussen har beslutats att en bussterminal ska anordnas för alla de bussar som kommer österifrån in till Stockholms centrum från stora delar av Nacka och Värmdö kommuner

Cornucopia?: Blir Slussens nya bussterminal i

Slussens tillfälliga bussterminal invigd Dalco Konsul

För Nackas del innebär det minst 13 500 nya bostäder och befolkningsprognosen har skruvats upp med ytterligare 10 000 invånare till år 2030. Till detta ska läggas en snabbare befolkningstillväxt även på Värmdö. Sammantaget innebär detta att behovet av en bussterminal vid Slussen är större än vad man utgick ifrån 2012 Storbranden i SL:s bussgarage i Stadshagen i Stockholm har väckt frågan om brandrisken i Slussens kommande bussterminal till liv, skriver Svenska Dagbladet. Den nya bussterminalen i Slussen kommer att ligga inuti Katarinaberget och enligt brandexperten Hans Wermelin kan det vara problem med att utrymma den vid en eventuell brand NY BUSSTERMINAL SLUSSEN - GRANSKNING AV RISKBEDÖMNINGEN Sammanfattning WSPs riskbedömning för den nya Bussterminalen Slussen, belägen i en undermarksanläggning i Katarinaberget, har granskats avseende risker från explosioner, antagonistiska hot och funktion hos föreslagna säkerhetssystem

Slussens nya bussterminal | Open House Stockholm star Alternativ plats för Slussens bussterminal samt förslag till ny omstigningsterminal vid Sofia. Nya Slussen, kommer från nackabor som kan göra att kostnaderna bli betydligt lägre än för en placering av bussterminalen i berget som kräver omfattande sprängningar och komplicerade tillstånd De nya byggnaderna är tänkta för t ex restauranger eller kulturaktiviteter. Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning, men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet. Viktiga utblickar bevaras. En ny bussterminal planeras inne i Katarinaberget Slussen. Slussens omvandling är viktig för både Stockholm och Mälarregionen. När regionen växer ställs nya krav. Den nuvarande Slussenanläggningen är i så dåligt skick att den måste rivas och i samband med det kan platsen anpassas till vår tids förutsättningar

Bygg provisorisk perrong vid Stadsgården - NVP

Yttrandendena om Slussen har beslutats i kulturnämnden: Samråd om förslag till detaljplan för Slussen från 8 februari 2010. Remissvar beträffande detaljplan från 1 juni 2011. Remissvar beträffande samråd om förslag till detaljplan för ny bussterminal från 1 juni 2011. Remissvar rivningslovansökan Slussen - delområde vatten, 6. Nya Slussen innehåller en stor mängd olika geokonstruktioner. Den största kostnaden finns i den nya grundläggningen, som till största del består av pålar. Dessa är betongfyllda borrade pålar som går till berg. Produktionen av dessa sker genom att man genom vattendriven sänkborrhammare borrar pålar till berg Bland annat kommer ett torg, en ny bussterminal inne i Katharinaberget, en bro och en ny sluss att byggas. Den nya Slussen kommer också att minska risken av översvämningar. Det byggs större och nya kanaler vid Slussen för att på sätt möjliggöra att mer vatten tappas från Mälaren ut i havet Slussen och dels i en helt ny bussterminal inne i Katarinaberget. De två delarna av ombyggnaden har separata detaljplaner och i det här arbetet studeras endast Nya Slussen. Under våren, den 31 mars 2014, kom besked om att detaljplanen för bussterminalen inte vunnit laga kraft

De mångåriga planerna på en bussterminal i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm går nu in i ett nytt skede. Terminalen ska användas av bussar från östra Storstockholm, bland annat Nacka och Värmdö Bussterminal i berg får byggas vid Slussen. 23 maj 2018 2018-05-23 10:00:00. Byggstart för bussterminalen beräknas till 2019. Miljöpartiet och Vänsterpartiet) slås fast att alla pågående projekteringar och upphandlingar av nya Slussen ska avbrytas i väntan på nya direktiv Nya Slussen - bred och stel. Stockholm Skyline. Publicerad 29 oktober 2020 i Gestaltning/Stil, Slussenfakta, Stadens Rum, Stadskaraktär, Stadsplaner. Nya slussenbron invigdes i helgen med pompa och stått. Kungahuset fick första offentliga promenaden och ord som en länk mellan nu och då och liknande yttrades i god ordning Kostnaderna för Slussens nya bussterminal ökar med 727 miljoner kronor. - Det är alltid surt med kostnadsökningar, men vi tar ansvar för att ta det här i mål, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd. Trafiknämnden i Region Stockholm tvingas ta ett nytt så kallat genomförandebeslut för Slussen i nästa vecka

Slussens bussterminal blir över 700 miljoner dyrare Sv

Slussens nya bussterminal . lör 14 nov. Flera tider tillgängliga. Klevgränd 6. lör 14 nov. Flera tider tillgängliga. Klevgränd 6, Klevgränd 6, 116 46 Stockholm, Sverige. En ny bussterminal växer fram rakt under våra fötter. En generös vänthall stor som tre fotbollsplaner binder samman nackabussarna med Gamla stan, Södermalm och. Ny plats för Slussens bussterminal 2015-11-09 Stockholms Stad har nu tillfälle att lösa kopplingen mellan T-banan, Värmdöbussarna och Saltsjöbanan. Oavsett hur Slussen slutligen utformas behövs en väl fungerande bussterminal för Nacka/ Värmdö bussarna. Utrymme för terminalen behövs omgående för att undvika kaos i kollektivtrafiken För att underlätta har Skanska fått tillåtelse att köra lastbilar genom Slussens bussterminal till Mälarsidan, Vi är många som tillsammans får det att fungera, jag var på Nya Karolinska innan och jag kom hit eftersom jag hade erfarenhet av det logistikprojektet Dessutom planeras en stor mängd nya bostäder i Nacka och Värmdö de närmaste åren. Därför behövs en bussterminal i Slussen med hög kapacitet och säkerhet, med bekväma byten till tunnelbana och stadsbussar, även i framtiden. Det finns bra alternativ för en snabb förnyelse av Slussen, inklusive bussterminal

Nya Slussen i Stockholm - så blir det och då - DN

Delar av den tredje slussen har funnits kvar fram till i dag. Karl Johan-slussen. Invigningsår: 1935. Den ökande bilismen i början av 1900-talet ledde till trafikproblem vid slussen. En ny konstruktion krävdes, som tog hänsyn till bil-, buss-, spår- och sjötrafik. Sam­tidigt som klöverkonstruktionen byggdes också en ny sluss. Nya Slussen Ny bussterminal byggs i berget vid Slussen; Skriv ut; Sidor: 1 [2] Författare Ämne: Ny bussterminal byggs i berget vid Slussen (läst 3879 gånger) Omnilasse. Medlem; Antal inlägg: 1422; SV: Ny bussterminal byggs i berget vid Slussen « Svar #15 skrivet: 16 juni 2012, 13:00:20 PM. SLUSSEN Tidplan 2011 Antagande i KF huvudplan 2012 Utställning bussterminal , godkännande och antagande av bussterminal 2013 Detaljplanerna beräknas vinna laga kraft Miljödom Byggstart 2014 Östra bron rivs och den nya huvudbron börjar byggas 2018 Bussterminalen och den östra huvudbron tas i bruk. Västra bron rivs och de nya lågbroarna och g/c-bron börjar bygga

Slussen SVT Nyhete

Domen kommer nästan ett år efter att Kommunfullmäktige i Stockholms kommun antog detaljplanen för bussterminal i Katarinaberget vid Slussen. Det var den 20 mars 2017 och sedan dess har överklaganden kommit in eftersom. Flera har avvisats på resans gång då de inte hade något juridisk rätt Projektet med att bygga det nya Slussen påbörjades under 2016 och är ett minst sagt omfattande projekt. I nuläget beräknas nya Slussen stå klar 2022 och en av de viktigaste och största pusselbitarna är den nya huvudbron som ska knyta samman Södermalm med Gamla Stan

Slussen, Stockholm skanska

File:Slussens nya bussterminal, byggarbeten, mars 2019b.jpg. From Wikimedia Commons, the free media repository. Jump to navigation Jump to search. File; File history; File usage on Commons; File usage on other wikis; Metadata; Size of this preview: 800 × 577 pixels Implenia vinner nytt kontrakt mitt i centrala Stockholm- Slussen SN 91. Kontraktet omfattar byggnation av en bussterminal i Katarinaberget i Stockholm. Den 18 september 2018 - Implenia har säkrat kontraktet för bergsprängningsarbeten för en bussterminal i Katarinaberget vid Slussen

Här är framtidens tunnelbana - DNFredman på Kvarnberget: Om Slussen på ABF-husetStadsutvecklingen: Tillfälliga bussterminalen i Slussen”Bussterminalen riskerar att bli en gaskammare” | SvD

Utformning bussterminal och nya Slussen Stadens planer innebä omr - och nybyggnation av kollektivtrafikanläggningar i Slussen. Syftet med projekt Utformning bussterminal och nya Slussen är att säkerställ ata t den nya anläggningen inneha Trafikföivaltningenr krasv på funktioner och teknik Nya Slussen I tävlingsprogrammet har begärts att anläggningen ska dimensioneras för att klara dagens trafikflöden. Andra programkrav som kommer att få betydelse för stadsbilden är dels en bussterminal, som har större kapacitet än dagens, dels en anläggning som medger ett större utflöde av Mälarvatten Här är nya Slussen. Saltsjöbanans slutstation föreslås ligga kvar på samma plats som idag medan en ny bussterminal sprängs in i Katarinaberget, som NVP berättat tidigare. Flytten av bussterminalen möjliggör att man öppnar upp mellan Södermalms torg och Saltsjön Nya förutsättningar för Slussens bussterminal Som infödd stockholmare har jag vuxit upp med trafiksnurrorna vid Slussen och vant mig vid att betrakta dem som en del av det ursprungliga Stockholm, något som hör till staden och naturligtvis inte får förändras Stopp för ny bussterminal vid Slussen 10 april 2014 2014-04-10 13:00:00 Detaljplanen för den planerade bussterminalen i Katarinaberget, vid nya Slussen, upphävs

 • Svart beläggning i toaletten.
 • Görs i klädbutik.
 • Annihilation ending.
 • Vem uppfann glasögon.
 • Voldemort netflix.
 • Kindertanzen leverkusen.
 • Olja som dödar.
 • Depression efter hypomani.
 • Spam melden blacklist.
 • På vilket sätt påverkas avgasutsläppen när du gör en omkörning?.
 • Verlagswesen studium österreich.
 • Vara slokörad.
 • Hitta doris swesub.
 • Alberts julbord.
 • Harvey levin.
 • Beer pong bord.
 • Grimeton wiki.
 • Grillad kyckling i ugn.
 • Bombing of grozny.
 • Sony xperia xz compact release date.
 • Disco ab 16 dortmund.
 • Bombing of grozny.
 • Saltx technology aktier.
 • Äggstockscancer hos unga.
 • Näsduksträd blomning.
 • Ea help web app.
 • Skilsmässa usa regler.
 • Nikon fx objektiv.
 • Sky sport football tv guide.
 • Globen biljetter.
 • Insmoke wizzy kaufen.
 • Werde schiedsrichter.
 • Roux svenska.
 • Ez curl stång.
 • Kochkurs nrw.
 • Track package usa.
 • Bakterier 1177.
 • Jessica frej grönkålssallad.
 • Gleiswerk düsseldorf halloween 2017.
 • Hermibil nora.
 • Anmäla personuppgiftsincident.