Home

Hantering av personuppgifter

Information om vår hantering av personuppgifter I

Hantering av personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter. Denna information om vår behandling av personuppgifter revideras löpande och alla uppdateringar meddelas på denna webbplats Med behandling av personuppgifter menas allt som Naturvårdsverket gör med uppgifter som, direkt eller indirekt, handlar om en person som är i livet. Både enstaka åtgärder och serier av åtgärder omfattas av reglerna. Det kan handla om insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter 8.10 Ändringar av personuppgiftspolicyn Om det sker förändringar i Vattenfall ABs policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras

Hantering av allmänna handlingar. Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet och lyder under offentlighets­principen. Det innebär att dokument som du fyller i och material som du medverkar i kan vara en allmän handling som vem som helst kan begära att få ta del av. Vi gör alltid en prövning om en handling begärs ut för att se om det före­ligger sekretess eller om den kan. Hantering av personuppgifter. Lyssna I samband med att du använder MTM:s produkter och tjänster eller är i kontakt med oss i något sammanhang kan du förse oss med personuppgifter. Här lämnas information om hur Myndigheten för tillgängliga medier behandlar personuppgifter..

Hantering av personuppgifter. Behandling av personuppgifter på XXL Sport & Vildmark AB. Uppdaterad 23.05.2018. XXL är förpliktigade att upprätthålla god informationssäkerhet för våra kunder och hantera all personlig information på ett, enligt Allmänna datorskyddsförordningen, säkert och krypterat sätt Användning av personuppgifter och lagligt stöd för hanteringen. Följande beskriver varför vi samlar in och använder personuppgifter. Utföra myndighetsutövning. Borås Stad är en myndighet och har inom flera områden ansvar för myndighetsutövning, till exempel genom att fatta beslut om försörjningsstöd, bygglov och hemtjänst Hantering av personuppgifter. Allmänt. Med personuppgifter nedan avses all slags information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Värmevärden AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via www.varmevarden.se Beakta särskilt hanteringen av skyddade personuppgifter vid utveckling av IT-stöd. Vid utveckling av IT-verksamhet eftersträvas alltmer system med enhetliga rutiner och med små möjligheter till avvikelser. För att inte tappa kontrollen över skyddade personuppgifter bör behandlingen av dessa särskilt beaktas vid systemutvecklingen

Hantering av personuppgifter Personuppgiftsansvarig är Svensk Försäkring Administration AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter HANTERING AV PERSONUPPGIFTER INOM SJ AB OCH DESS KONCERNBOLAG (SJ) Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen

Hantering av personuppgifter. är ansvarig för behandling av personuppgifter som sker i tjänstens utförande av anställda och där det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning om hur bevakningspersonal eller annan personal med viss befattning inom bevakningsföretaget ska behandla personuppgifter Behandlingen av personuppgifter grundar sig på punkt 1 c) i artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar arbetslöshetskassan Hantering av personuppgifter . Inledning Carria AB vill bemöta och behandla alla våra samarbetspartners, besökare, familjer, ungdomar och kunder på ett sådant sätt som vi själva vill bli behandlade Hantering av personuppgifter Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra medlemmars personliga integritet. Här har vi samlat allt som har med vår hantering av personuppgifter att göra 2.1 En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. 2.2 Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, registrering och lagring

Hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter - Vattenfal

Det har betyder att personuppgifter som finns i löpande text, exempelvis mail, ska behandlas på samma sätt som till exempel ett register. Krav. För att kunna utföra nämndernas uppdrag och göra ett effektivt arbete krävs självfallet hantering av personuppgifter Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen Hantering av personuppgifter. För oss på AB Göta kanalbolag är det viktigt att alla som vi har kontakt med känner sig trygga och kan lita på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Här beskriver vi därför hur vi hanterar dina personuppgifter Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Dina personuppgifter kommer att hanteras under den tid som det behövs för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig Hantering av personuppgifter Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Syftet med vår personuppgiftspolicy är att informera dig om hur vi säkerställer att de personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet och i våra tjänster sker i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning

Järvens biologi

Hantering av personuppgifter Här hittar du information om hur Chalmers tekniska högskola (Chalmers) behandlar personuppgifter. Chalmers är ansvarig för behandlingarna och vi följer dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) Hantering av personuppgifter Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, värnar om dina personuppgifter och strävar efter att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 Linköpings stift, org.nr. 252010-0021, ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du höra av dig till Linköpings stifts dataskyddsombud. Linköpings stifts dataskyddsombud. Helena Rosenkvist, tel 013 - 24 26 6 Hantering av personuppgifter Vi tar din integritet på stort allvar, och arbetar systematiskt för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra hos oss. Hembla AB, med organisationsnummer 556498-9449, är ansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget, samt för behandling av personuppgifter som görs inom helägda dotterbolag

Hantering av personuppgifter - Kemikalieinspektione

 1. Hantering av personuppgifter Introduktion Bravida är mån om att säkerställa integriteten för de som använder våra tjänster, och vi vill säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på bästa sätt
 2. Dina personuppgifter Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Go Active Travel Aktiebolag org nr 556478-3370 (under namnbyte från WI-Resor AB) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning.
 3. Personuppgifter vid beställning av Företagskort. Genom att genomföra en beställning av Företagskort godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in är namn, mejladress och i vissa fall telefonnummer
 4. Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas
 5. st två år därefter

Hantering av personuppgifter När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till en prova på dag, bokar rådgivning eller studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter För hantering av personuppgifter för kontaktpersoner hos kunder och samarbetspartners använder vi ett CRM-system som uppfyller efterlevnaden av GDPR och hjälper oss att säkra GDPR-lagring enligt ISO 27001-standarder. Personuppgifterna registreras av ansvarig person hos Jerrie Hantering av personuppgifter. Så här behandlar DIS dina personuppgifter. 22 nov 2017 | Daniel Berglund . Personuppgifter i DIS (Version 1, 2017-12-10) När du är medlem i DIS behöver föreningen hantera en del uppgifter om dig. Vi. Hantering av personuppgifter Hos Jönköpings kommun registreras dina personuppgifter till exempel när du ansöker om förskoleplats, när du skickar e-post, lämnar ett medborgarförslag, lämnar en synpunkt, ställer en fråga eller gör en felanmälan

Peabs hantering av personuppgifter För Peab är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter Hantering av personuppgifter. Skriv ut; I många av våra affärsmässiga relationer behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen samt vägledningen framtagen av Fastighetsägarna och vår branschorganisation SABO. Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt Hantering av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är

Hantering av personuppgifter Ölvemarks Holiday vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, därför vill vi på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi använder din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar Hantering av personuppgifter Här förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Uppsala Vatten och Avfall AB värnar om din integritet och vi ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss Hantering av personuppgifter Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om dig som vi sparar hos oss Hantering av personuppgifter. Den 25 maj 2018 började den nya EU-förordningen GDPR att gälla i hela Europa. Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt i den nya dataskyddsförordningen, men kraven på hur företag hanterar personuppgifter skärps

Hantering av personuppgifter Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i syfte att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Handels a-kassa behandlar personuppgifter med anledning av handläggning av ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning 1. Information om hantering av dina personuppgifter. 1.1 Syftet med denna personuppgiftspolicy är att tillhandahålla information om hur Cementa (vi) hanterar dina personuppgifter i samband med att du är kund eller på annat sätt intressent till verksamheten Dina personuppgifter används av Öresundståg och Öresundstågs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighets- beslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter Hantering av personuppgifter. Inom Computershare hanterar vi personuppgifter från miljontals individer. Vi skyddar personuppgifterna i syfte att stödja privatpersonernas integritetsrättigheter och se till att vår hantering överensstämmer med lagar och regler inom sekretess, dataskydd. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som kund har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen

Hantering av personuppgifter Scandorama vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, därför vill vi på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi använder din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar Hantering av personuppgifter Hantering av personuppgifter. Här hittar du som kund, hyresgäst, leverantör eller annan samarbetspartner information om hur vi arbetar med dataskydd och hantering av personuppgifter Hantering av personuppgifter. På MECA värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem Hantering av personuppgifter. SMVK är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom myndighetens verksamhet. För att skydda dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679) Hantering av personuppgifter Personuppgiftspolicy. DokuMera AB (DokuMera) är personuppgiftsansvarig när personuppgifter som rör dig behandlas. Denna policy informerar om behandling av personuppgifter i samband med att en användare besöker DokuMeras webbplats eller köper en produkt av DokuMera

Hantering av personuppgifter Den 25 maj 2018 träder den europeiska dataskyddsförordningen i kraft. Dataskyddsförordningen är en modernisering av tidigare Personuppgiftslagstiftning och ställer mer långtgående krav på Håbo kommuns behandling av personuppgifter Hantering av personuppgifter. Hem; Hantering av personuppgifter; Så här behandlar vi personuppgifter om du kontaktar oss. JAG Personlig Assistans behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Du kan alltid kontakta oss genom att ringa tel 08-789 30 00 eller mejla till oss

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter. Vi tar god hand om dina personuppgifter och använder dem ansvarsfullt för att kunna ge dig och ditt husdjur bästa service. Information om husdjur berörs inte officiellt av datasekretess, men för oss är den värdefull och vi handskas omsorgsfullt med den Hantering av personuppgifter. ICA består inte bara av alla våra ICA-butiker, utan även ett antal andra ICA-bolag. Om du har en relation till något av dessa bolag behöver de behandla dina personuppgifter. ICA-bolag ICA-butiker. Några exempelsituationer som beskriver hur ICA-bolagen.

Hantering av personuppgifter XX

 1. Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser Personuppgiftsansvarig. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Viltskadecenter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av kursdeltagarnas personuppgifter. Kontaktpersoner: Henrike Hensel: henrike.hensel@slu.se 0581-69 73 42 Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se eller 018-67.
 2. Hantering av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig. Du har rätt att begära radering av personuppgifter och att få den flyttad någon annanstans, men om uppgifterna är en del av allmän handling kommer svensk lagstiftning att utgöra ett hinder för att detta ska kunna göras
 3. Hantering av personuppgifter; Behandling av personuppgifter vid SLU. Senast ändrad: 12 november 2019. Kontakt. Skriv ut. Lyssna. Länkar. Dela. Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in genom bl.a. SLU:s webbplatser, behandlas vid myndigheten SLU
 4. Grönklittsgruppen AB (publ) (org. nr. 556098-7462) är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss via e-post på info@gronklittsgruppen.se

Hantering av personuppgifter PTK är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för PTKs rådgivningstjänst och ansvarar för att personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive EUs allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679) Hantering av personuppgifter Information. Den här webbplatsen behöver lagra så kallade kakor (cookies) på din dator för att fungera. De finns två typer av kakor, temporära och permanenta. De kakor som den här webbplatsen behöver är av temporär natur och rensas bort när du stänger din webbläsare. Hantering av personuppgifter. SigtunaHems riktlinje för integritet. AB SigtunaHem (nedan SigtunaHem) och dess dotterbolag* värnar om din integritet. I denna riktlinje hittar du information om vilka uppgifter om dig SigtunaHem samlar in, hur dessa uppgifter behandlas och hur uppgifterna används

Hantering av personuppgifter - Borås Sta

Hantering av personuppgifter - Värmevärde

Hantering av personuppgifter Publicerad 21 maj 2018. Vi värnar om din personliga integritet och tar frågor om dataskydd på största allvar. I vår integritetspolicy beskriver vi den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilket lagstöd vi har för behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina. En trygg hantering av personuppgifter tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartners Studieförbundet Vuxenskolan bedriver verksamhet tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartners. Tillsammans anordnar vi studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang. Det är viktigt att de som deltar i Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet känner sig.

Begravningsblommor - Sorgdekoration Nejlikor i det gröna

Vägledning för hantering av sekretessmarkerade

Hantering av personuppgifter Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlig­het med gäl­lande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner Hantering av personuppgifter På den här sidan finns information om kommunens personuppgiftsbehandling, det vill säga hur och varför Hedemora kommun hanterar personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och EU Hantering av personuppgifter i Uppsala universitets alumnnätverk. På denna sida kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i Uppsala universitets alumnnätverk, vad det innebär för dig samt vilka rättigheter du har i samband med behandlingen i Uppsala universitets alumnnätverk

Hantering av personuppgifter - sfadm

Vi värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Som Sveriges största vårdkoncern har vi lång erfarenhet av ansvarsfull hantering av personuppgifter och känslig information i enlighet med de krav som patientdatalagen (PDL) och andra lagar ställer på oss. Nedan beskriver vi hur vi. Hantering av personuppgifter För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skydda den information du anförtror oss med i linje med de lagar och regler som finns för att skydda din integritet Ledningskollens hantering av personuppgifter. PTS är personuppgiftsansvarig för Ledningskollen. Det är viktigt att du ska känna dig trygg med att Ledningskollen behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar dina personuppgifter Behandling av personuppgifter vid hantering av ansökan till riksgymnasium med Rh-anpassad utbildning. SPSM behandlar personuppgifter för att handlägga ärendet samt för att kommunicera med vårdnadshavare. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse

Läs SJs hantering av personuppgifter och hur vi jobbar med

Hantering av personuppgifter - Securita

Distriktssköterskor - Citymottagningen

Hantering av personuppgifter - YT

Hantering av personuppgifter. Så behandlas dina personuppgifter av Kalmar länstrafik - en del av Region Kalmar län. När du nyttjar Kalmar länstrafiks tjänster registreras olika personuppgifter om dig. Personuppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till dig och dina resor Hantering av personuppgifter. Finansförbundet är som organisation personuppgiftsansvarig och har att behandla och hantera personuppgifter för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med Finansförbundets stadgar och gällande kollektivavtal Viss behandling av personuppgifter kräver att vi har ditt godkännande, så kallat samtycke. I vissa fall har du även möjlighet att själv välja i vilken utsträckning du vill att vi använder dina uppgifter, t ex om du godkänner att vi använder dem för direktmarknadsföring eller i syfte att ge dig personliga erbjudanden Din integritet är viktig! Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR ersatte den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och bland annat skärptes då kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Detta är en positiv förändring och PMU värnar om en hög nivå av skydd för våra givares personliga integritet

Distriktsläkare - CitymottagningenLogotyper - PeabGrodan - Raus

Hantering av personuppgifter - Carri

Sker det förändringar i våra villkor för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på vår webbplats. Villkoren kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse Hantering av personuppgifter Integritetspolicy Behandling av personuppgifter för AB Göteborg Styrsö Skärgårdstrafik Inledning. AB Göteborg Styrsö Skärgårdstrafik, nedan kallat Styrsöbolaget, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget Hantering av personuppgifter Förvaltningsrätten i Luleås behandling av personuppgifter Förvaltningsrätten i Luleå (org.nr. 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos Förvaltningsrätten i Luleå Bilprovningen hanterar personuppgifter i olika avseenden, av de kursiverade orden framgår det stöd vi har i GDPR (Dataskyddsförordningen) för hanteringen: När du besiktar ett fordon hos oss hanterar vi de uppgifter som behövs för besiktningen och rapportering till Transportstyrelsen

Hantering av personuppgifter - Åhlén

Hantering av personuppgifter När du registrerar dig för lånekonto på biblioteken i Danderyd accepterar du att vi hanterar dina personuppgifter. Här informerar vi om hur dina uppgifter hanteras SMHIs hantering av personuppgifter. Uppdaterad 5 februari 2019. Publicerad 24 maj 2018. På följande sidor kan du läsa om SMHIs personuppgiftshantering, vad en personuppgift är, hur och när vi behandlar personuppgifter om dig, vilka rättigheter du har och vilka regler som finns. Vad. Hantering av personuppgifter. På Vamas hanterar vi personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster. Med personuppgifter avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vamas är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa Hantering av personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU Hantering av personuppgifter Dina personuppgifter och din rätt till dem. Du har rätt till dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du enkelt ska kunna ha kontroll över dem. Här kan du läsa hur vi arbetar för att se till att du kan det och hur du kan gå tillväga

Västerås - Popup Agency

Hantering av personuppgifter TY

Hantering av personuppgifter. Lyssna. Här kan du läsa om hur Vellinge kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen. En personuppgift är information som går att koppla till en person Hantering av personuppgifter. Det är viktigt för oss att du alltid känner dig trygg när det gäller hur vi hanterar och lagrar data om dig. Att du har ett högt förtroende för oss och att du har tillgång till information, dels på vilket sätt vi gör det på men även att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt samt hur det går till Hantering av personuppgifter. Det är viktigt för oss att alla som vi har kontakt med känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. På denna sida beskrivs övergripande hur vi hanterar dina personuppgifter

Hantering av personuppgifter - Fortifikationsverke

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke 1. Information om hantering av dina personuppgifter. 1.1 Syftet med denna personuppgiftspolicy är att tillhandahålla information om hur Betongindustri (vi) hanterar dina personuppgifter i samband med att du är kund eller på annat sätt intressent till verksamheten

Lönespecifikation – Blankettbanken webshop
 • Salsa del alma braunschweig kursplan.
 • Virkby högstadium.
 • Mekka konditori umeå.
 • Krossa malm webbkryss.
 • Bacho minimaster luftvärmepump.
 • Harry potter quiz svenska svår.
 • Utslag på händer och fötter.
 • Vad händer om nordkorea startar krig.
 • Skogsmaskinförare sökes norge.
 • Работа в лондон.
 • Elefanten mandalas zum ausmalen.
 • Ischgl live tv.
 • Alicia silverstone sohn.
 • Pokemon movie 5.
 • Verklighetsbaserade böcker ungdom.
 • Préparation clarté nucale.
 • Archimedisches prinzip leifi.
 • Elektrostatisk enhet.
 • Tillväxtkurva barn.
 • Visma administration 500 ladda ner.
 • .net core razor model.
 • Köpa vapendelar från tyskland.
 • Selektiv mutism vuxen.
 • Vindbyar styrka.
 • Rockstar song 2017.
 • Ksp wiki.
 • Tåfraktur hund.
 • Mall för egenkontroll vvs.
 • Wieviel verdient man als kindermodel.
 • Dustin hoffman jung.
 • Metro 2033 gameplay.
 • Gratis parkering sundbyberg.
 • Poa trivialis.
 • Vägverket örebro.
 • Edm processing.
 • How rich is 50 cent.
 • Min man hotar att slå mig.
 • Smartphone tauschbörse.
 • Kärl saol.
 • Java rest web service.
 • Resistor code.