Home

Allmän rösträtt 1921

Den allmänna rösträtten - när infördes den? Demokrati100

Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar efter 1921

Den kvinnliga rösträtten i Sverige infördes senare än i både Finland (1906), Norge (1913) och Danmark (1915). Flera gånger hade den kvinnliga rösträtten tagits upp i riksdagen men länge var det endast den manliga allmänna rösträtten, som uppnåddes 1909, man diskuterade, kämpade för och tog på allvar Riksdagen beslutade om allmän och lika rösträtt. Rösträttsåldern sänktes till 23 år. Som villkor gällde fullgjord värnplikt, inte försatt i konkurs, omhändertagen av fattigvården eller under straffpåföljd. 1921. Kvinnorna kunde för första gången utöva sin rösträtt i riksdagsval. 192

Rösträtt - Stockholmskällan

Rösträtten är självklar i dagens Sverige, men så har det inte alltid varit. Sverige var sist ut av de nordiska länderna att erbjuda kvinnor möjlighet att rösta i allmänna val, år 1921. Men då kvarstod fortfarande hinder för andra grupper i samhället, och det tog lång tid innan vissa fick ta del av rättigheter so Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 är ett fyraårigt forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet under perioden 2018-2021. Det är den första systematiska undersökningen av den svenska rösträttens begränsningar och utvidgningar efter 1921 och belyser därmed aspekter av den svenska demokratiseringsprocessen som fram tills idag har.

Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter

 1. Kvinnlig rösträtt tillämpades första gången i Sverige under frihetstiden (1718-1772), då en viss kategori kvinnor hade en begränsad form av rösträtt, som sedan avskaffades. [1]Kvinnors rätt att rösta väckte stor debatt i slutet av 1800-talet. Fredrik Theodor Borg lade fram en motion för kvinnlig rösträtt i riksdagen 1884, men den röstades ner med röstsiffrorna 53 mot 44
 2. Rösträtten var ingen skänk från ovan, det var inget som högern införde, inget som socialdemokraterna eller liberalerna gav oss Allmän och lika rösträtt från och med valet 1921 var en direkt revolutionära kris som Sverige kastats in efter att den tyska revolutionen, inspirerad av oktoberrevolutionen 1917, inletts i november 1918.När sammanbrottet för Tyskland kom i november och.
 3. Redan hade stora demonstrationer arrangerats i Sverige för allmän och lika rösträtt där tiotusentals tågade. Socialdemokraterna och liberalerna valde här att lägga fram sitt förslag för allmän och lika rösträtt för män och kvinnor och antogs efter en hård debatt i riksdagen och tillämpades första gången 1921

Kultur Allmän och lika rösträtt för alla 1918, 1921 eller

Genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar infördes allmän och lika rösträtt. Reformen innebar först och främst att kvinnor fick rösträtt och blev valbara till riksdagen. Den svenska väljarkåren fördubblades därmed Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 . Fia Sundevall. Senast uppdaterad: 26 mars 2019 Webbredaktör: Gabriel Holmbom Sidansvarig: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Bokmärk och dela Tipsa. Forskningsnyheter Det var först 1921 som även gifta kvinnor blev fullmyndiga, samma år som kvinnor fick rösta i riksdagsvalet för allra första gången. 1909: Rösträtt införs för alla män över 24 år Nu införs allmän rösträtt för män över 24 år som betalar skatt och har gjort värnplikten och som inte har varit omhändertagna av fattigvården eller suttit i fängelse 1921 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige och därmed skulle man kunna tro att alla vuxna svenskar fick rösträtt. Det är dock inte riktigt sant. Från 31 till 82 procent röstberättigade. Figuren nedan visar hur stor andel av alla vuxna svenskar. Allmän rösträtt skulle revolutionera samhället: folkets fattiga massa skulle få inflytande på böndernas och det rika fåtalets bekostnad. Ståndsriksdagen ersattes av tvåkammarriksdagen 1866. För att få rösta i andrakammarvalen krävdes att man var man och hade en årsinkomst på 800 riksdaler eller fastigheter av ett visst värde

Lektionsförslag gymnasiet: Orsaker till att SverigeFira demokratin!

Männen fick 1909 allmän rösträtt men det skulle alltså dröja ytterligare tio år innan kvinnorna fick denna medborgerliga rättighet. Frågan hade väckts redan 1884 i riksdagen där den. Trots motståndet blev det tillslut allmän och lika rösträtt genom två riksdagsbeslut 1919 och 1921. Men under 1900-talet har demokratin drabbats av många bakslag. Under mellankrigstiden införde en rad västerländska länder demokrati men de föll väldigt snabbt

Liberalerna var pådrivande i utvidgningen av rösträtten ibörjan av 1900-talet. År 1921 godkände Sveriges dåvarande riksdag slutgiltigt ett förslag som röstats igenom första gången 1919 och som innebar allmän och lika valrätt och valbarhet för kvinnor och män. 1921 fick för första gången både män och kvinnor i Sverige rösta i Riksdagsvalet 1921 genomfördes det första valet i Sverige med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. 2021 firar Sverige alltså 100 år med kvinnlig rösträtt. Rätten att rösta hade föregåtts av en lång kamp. I denna kamp spelade estetiska uttryck en viktig roll - i form av musik, texter och bilder. Sång var ett medel för att uppmana till kamp och samlas till kollektivt handlande Allmän rösträtt. En allmän rösträtt innebär att varje medborgare får rösta. I Sverige togs beslutet om allmän rösträtt år 1919 och 1921 var det första året som en val hölls där både män och kvinnor fick rösta År 1918 kompromissade ledamöterna i andra kammaren med resultat att allmän och lika rösträtt infördes. Under dessa 100 år av demokrati har Sverige förändrats och utvecklats. På Södertörns högskola bedrivs forskning inom en rad olika ämnen och områden. Vad som hände 1918-1921

Jag skulle tro att Sveriges allmänna rösträtt 1921 var rätt tidig och att många politiker är lite stolta över det. Vi fick allmän rösträtt 1988 låter inte lika bra som vi har haft allmän rösträtt sedan 1921. Sen kan man ju diskutera om det verkligen är det bästa, att ha ett system där alla har rätt att rösta Moderaterna var mot allmän rösträtt fram till 1918 En märklig diskussion har uppstått på nätet om Moderaternas roll vid införandet av allmän rösträtt i Sverige. Partisekreteraren Sofia Arkelsten har varit ute och cyklat i frågan Den allmänna rösträtten firar 30 år nästa år. 1989 fick vi allmän rösträtt för alla över 18 års ålder. (Inte på 20-talet som en del tror.) 1989 fick intellektuellt funktionshindrade rösträtt. De fysiskt funktionshindrade fick den rätten 1964/65 (de s.k. rörelsehindrade) Inte förrän 1921, med den lika och allmänna rösträttens införande, avskaffades kopplingen mellan ekonomi, rösträtt och valbarhet. Ordentlighet och pliktuppfyllelse Det har även funnits flera typer av ordentlighetsstreck, som användes för att stänga ute fängelseinterner, personer som inte betalat sin skatt, socialbidragstagare, personer i konkurs, samt män som inte hade.

Allmän rösträtt 100 år - men inte för alla

För exakt hundra år sedan fattades beslutet om att införa allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Den var den 17 december 1918 som klubbslaget föll. Det är en stor dag för demokratin Sverige. I praktiken infördes dock denna rösträtt först 1921, då kvinnor fick rösta för första gången Samma år gick även förslaget om allmän rösträtt för både män och kvinnor igenom. Det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt hölls 1921. Kalle Holmqvist - Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram

Kvinnlig rösträtt i Sverige - hur gick det till

 1. Lika rösträtt 100 år. Den 17 december 1918 tog riksdagen beslutet om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor i Sverige. Fullt genomförd blev reformen först i riksdagsvalet 1921, då kvinnor för första gången fick rösta
 2. Men om man jämför när svenska män erhöll allmän rösträtt (1909) och kvinnor erhöll rösträtt på samma villkor (1921), blir eftersläpningen tolv år. Det visar att genus har inverkat - men inte i lika hög grad som i länder som USA, Frankrike, Australien och Schweiz - där kvinnlig rösträtt släpat efter den manliga åtskilligt längre
 3. Hur allmän var rösträtten efter 1921 då rösträtt menar att alla vuxna i ett land får rösta är det inte förrän 2089 som det är 100-årsjubileum för allmän rösträtt. 1989.
 4. 1919 tog Sveriges riksdag beslut om allmän och lika rösträtt för kvinnor. På hösten 1921 fick svenska kvinnor rösta för första gången. Det krävdes en lång och envis kamp innan lagen ändrades. Hur gick det till när svenska kvinnor fick rösträtt? Hur såg kampen ut? Vilka kämpade? När kampen började i slutet av 1800-talet var det många kvinnor som aldrig tänkt på att de.
 5. För 100 år sedan, den 24 maj 1919, tog riksdagen det första av två grundlagsändrande beslut som ledde till allmän och lika rösträtt i Sverige. Men det dröjde ytterligare två år innan.
 6. Riksdagen utlovade dessutom att allmän och lika rösträtt skulle införas även i valen till riksdagens andra kammare. Det krävde dock en grundlagsändring och ytterligare två beslut vid de ordinarie riksdagarna 1919 och 1921

Allmän rösträtt. Inrikes, 1921-01-26 Den svenska riksdagen antar den 26 januari 1921 - för andra gången, och därmed. definitivt. socialdemokratern 1884 lämnades den första motionen om allmän och lika rösträtt in till riksdagen. Den röstades ner och det dröjde till 1919 innan riksdagen sa ja. 1921 genomfördes det första allmänna valet i Sverige Demonstration i Göteborg för kvinnlig rösträtt. På fredag är det hundra år sedan riksdagen klubbade igenom rösträtt för kvinnor. Vid första valet 1921 fick bara fem kvinnor plats i. Frågan om allmän rösträtt stod i första rummet och blev en symbol för att partiet ville arbeta demokratiskt genom reformer. År 1921 blev sömmerskan Agda Östlund och fotografen Nelly Thüring de första socialdemokratiska kvinnorna i riksdagen Den 17 december 2018 var det exakt 100 år sedan det första principbeslutet om allmän och lika rösträtt fattades. Dagen uppmärksammades genom införandet av en tillfällig flaggdag. Det var dock först den 26 januari 1921 som riksdagen fattade det andra och bekräftande grundlagsändringsbeslutet, som innebar att det så kallade könsstrecket försvann och att kvinnor som grupp erhöll.

Demokratins genombrott i Sverige Historia SO-rumme

Allmän rösträtt (men ej lika rösträtt) för män vid val till andra kammaren genomfördes 1909. År 1918 infördes allmän och lika rösträtt för män, och 1921 för kvinnor, och inte förrän då blev riksdagen fullt ut en demokratisk representation för hela folket I slutet på 1800-talet hade bara män med en stor inkomst eller förmögenhet rösträtt. De flesta i Sverige hade alltså inte rösträtt, det var ett borgerligt privilegium. Utgångspunkten var tydlig - rösträtt var bara för de som hade förtjänat det. Men kraven på allmän rösträtt allt starkare En sen decembernatt år 1918 togs ett första principbeslut i riksdagen om allmän och lika rösträtt. Sedan 1919 har därför alla myndiga kvinnor och män en röst vardera i kommunfullmäktige, oavsett inkomst Beslutet om allmän och lika rösträtt för 100 år sedan innebar inte att alla människor hade rösträtt 1921. Steg för steg har rösträtten, valbarheten och andra politiska rättigheter utökats och blivit mer jämlika. I dag har alla svenska medborgare som fyllt 18 år rösträtt i valet till riksdagen Att rösträtten blev lika betydde att allas röster var värda lika mycket. Tidigare hade rika män haft fler röster än de som tjänade mindre. Kvinnor hade inte haft rösträtt alls. Och inte heller män som tjänade lite. Sverige var det land i Norden som var sist med att införa allmän rösträtt. Både Finland, Danmark och Norge var före

Rösträttens utveckling i Sverige - Wikipedi

 1. Jag läste en debatt artikel om den allmänna rösträtten i Sverige som var intressant. Vi införde allmänrösträtt i Sverige 1909, kvinnor fick rösträtt 1921. Det som var intressant var att kvinnor fått rösta långt tidigare om hon uppfyllde myndighetskravet. En kvinna blev myndig vid 25 års ålder men endast om hon var ogift eller änka
 2. Kampen för demokrati och allmän rösträtt har i mångt och mycket utspelats på stadens gator och torg. Följ med på en historisk vandring i demokratiseringens fotspår. Hundra år har gått sedan den allmänna och lika rösträtten infördes i Sverige åren 1918-1921
 3. Kriget kan ha hjälpt kvinnor till rösträtt För 100 år sedan började kampen för kvinnlig rösträtt ge resultat i Europa och Nordamerika. En viktig faktor kan ha varit första världskriget
 4. 1919 - Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdag 1919 - IFUW, akademiska kvinnors internationella nätverks bildas 1920 - Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund bildas. 1920 - Moderata kvinnoförbundet (MKF) bildas under namnet Centrala kvinnorådet. 1921 - Första valet hålls där kvinnor får rösta
 5. Rösträtten 100 år den 24 maj! Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt arrangerade rösträttsdag 1916. Den 24 maj är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt i valen till riksdagen!Dagen kommer att firas på olika håll i landet

Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 År 2021 firas 100-årsjubileet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Så heter det åtminstone i högtidstalen och historieskrivningen. Men hur allmän blev egentligen rösträtten och vilken betydelse har ålder haft för att begränsa rösträtten 4.10 Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. År 2018-2021 firas ett viktigt jubileum i Sverige - den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år. Så heter det åtminstone i högtidstalen och i den gängse historieskrivningen: genom reformerna 1918−1921 nådde rösträttskampen sitt mål Allmän rösträtt infördes för alla svenska män år 1909. De svenska kvinnorna fick rösträtt år 1921. Det socialdemokratiska arbetarpartiet var det viktigaste partiet under 1900-talet. Deras politik handlade om att skapa ett bra samhälle där alla var lika mycket värda Riksdagen beslutade om rösträtt för en majoritet av befolkningen för hundra år sedan. Men människor som tidigare var omyndigförklarade, och vars vardag ofta styrs av politiska beslut, fick rösträtt först 1989. Det är skamligt av dagens parlament att nämna det i en bisats när det är dags för jubileum 1921: Det första fullt demokratiska riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt genomförs den 12 september. 1922: De fem första kvinnliga ledamöterna träder in i riksdagen. Kravet på.

Riksdagens historia - Riksdage

Allmän rösträtt - Riksarkive

Från 1865 och framåt så har dock alla ogifta kvinnor varit myndiga. Från början var myndighetsåldern 25 år, men den sänktes 1884 till 21 års ålder. Däremot så blev gifta kvinnor myndiga först 1921. Det vill säga två år efter det att kvinnor fick allmän rösträtt Nästan 60 år senare, år 1921, fick kvinnorna i Sverige som sista land i Norden rätt att rösta i allmänna lika val. - Givetvis var kvinnorna enormt besvikna när det ena grannlandet efter det andra införde allmän rösträtt, men inte, berättar Christina Florin , professor emeritus i kvinnohistoria vid Stockholms universitet

Att kvinnor skulle ha rösträtt beslutades under 1919, det visste jag, däremot visste jag inte att det var först 1918 som männen fick allmän rösträtt. 1921 var första gången de fick rösta till riksdagen i Sverige, i alla fall kvinnorna • 1918 togs beslutet om allmän och lika rösträtt. I valet 1921 fick därmed även kvinnor rösta. • Men i många år skulle rösträtten ändå inte vara lika för alla medborgare. Hade du låtit bli att betala skatt fick du inte rösta. • Fick du dåtidens motsvarighet till försörjningsstöd, i folkmun socialbidrag, var det också. 1921 då, när kvinnor inkluderades. Men då fick inte män som inte hade gjort värnplikt rösta. Men trots att det är snart 30 år sedan den allmänna rösträtten blev på riktigt, finns det brister. Visserligen måste alla kommuner, utan undantag,.

 1. kvinnor rösträtt vid valet 1921. Därför brukar 1921 kallas för start-punkten för allmän och lika rösträtt i Sverige. Kommunerna med högst valdeltagande i riksdagsvalet 2014 Kommun Valdeltagande Lomma 92,9 % Habo 91,6 % Vellinge 91,4 % 1921 Frågor som anses viktigast av väljarna: 1. Vård och omsorg 2. Invandring och flyktingpolitik 3
 2. Finland var först i Europa med kvinnlig rösträtt. 1906 kom den reform som gav kvinnor allmän rösträtt. Norge införde kvinnlig rösträtt 1913, medan det i Sverige dröjde ända till 1921.
 3. Hur allmän var rösträtten efter 1921 då kvinnor för första gången fick rösta i riksdagsvalet? Om vi med allmän rösträtt menar att alla vuxna i ett land får rösta är det inte förrän 2089 som det är 100-årsjubileum för allmän rösträtt. 1989 avskaffades myndighetsstrecket som innebar att man fram till dess kunde omyndigförklara människor som så kunde bli av med rösträtten
 4. • 1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet. • 1919: Nej till åtta timmars arbetsdag. • 1919: Nej till kvinnlig rösträtt. • 1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige

Den svenska demokratin hundra år - Regeringen

Läs om kvinnors rösträtt i Sverige - Riksarkive

Någon allmän och lika rösträtt var det inte tal om 1918. Demokratins genombrott dröjde länge för flera grupper i samhället som nekades rätten att rösta, av den enkla anledningen att. Kvinnlig Rösträtt För inte så länge sen, mindre än 100 år sedan, var kvinnlig rösträtt ingen självklarhet. I Sverige fastställdes det år 1919 att kvinnor av högre status skulle få rösträtt, men det var ej förens år 1921 som kvinnor blev myndiga och allmän rösträtt infördes

Nattklubb med vip-kö för farmor och mormor | ETC

Beslut om allmän rösträtt för kvinnor. 1921. Första valet för kvinnor och kvinnor väljs in i riksdagen. 1925. Lag som stadgade att kvinnor, ska vara likställda med män ifråga om behörighet att inneha ämbete (statstjänst) träder i kraft. 1927. Flickor tillåts gå på statliga läroverk. 1938. Lagen ändras så att preventivmedel. Kommentar till Tomas Attorps svar på mina påpekande om allmän och lika rösträtt.Jag påpekade att allmän och lika rösträtt som riksdagen beslöt om 1918 inte gällde alla medborgare. 1945 fick socialbidragstagare rösträtt och först 1989 fick psykiskt handikappade och utvecklingsstörda rösträtt 1921: Andra beslutet om kvinnlig rösträtt till riksdagen. 1921: Det första fullt demokratiska riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt genomförs den 12 september. 1922: De fem första kvinnliga ledamöterna träder in i riksdagen. Kravet på fullgjord värnplikt för rösträtt avskaffas. Källa: Rösträttens århundrade Den 17 december 2018 är det hundra år sedan den extrainkallade riksdagen kom överens om införandet av allmän och lika rösträtt. Riksdagen har därför utlyst en tillfällig allmän flaggdag den 17 december i år. - Beslutet om rösträtt den 17 december 1918 är en viktig händelse för demokratins genombrott, men inte den enda

a) Beskriv Sveriges utveckling till demokrati under perioden 1842 till 1921. Ta upp minst TRE viktiga reformer som driver på utvecklingen mot allmän och lika rösträtt Allmän rösträtt - en ständig politisk process. Uppdaterad 2010-09-20 Publicerad 2010-09-19 Vallokal 1973. Har du läst om Fanny, mamman som förlorade sitt barn för att hon nedlät sig.

1900-talet. 1901 Allmän värnplikt införs och ersätter det gamla indelningsverket.. 1905 Unionen mellan Sverige och Norge upplöses.. 1909 Allmän rösträtt för män införs av riksdagen som samtidigt beslutar att valen ska vara proportionella istället för majoritetsval i enmansvalkretsar.. 1907 Oscar II dör och efterträds av Gustav V.. 1910 Det sista dödsstraffet verkställs i Sverige Riksorganisation för rörelsen för kvinnlig rösträtt i Sverige hette Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). LKPR bildades 1902 och upplöstes 1921 när den allmänna rösträtten genomfördes. Idag, den 16/5, minns vi särskilt Elin Wägner Svaret är att de svenska kvinnorna hade rösträtt långt innan riksdagen, genom två beslut 1919 och 1921, införde den kvinnliga rösträtten. Ja, inte alla kvinnor förstås ‧- men majoriteten av männen var ju heller inte välkomna till valurnorna förrän en bit in på 1900-talet

Mitt lilla face: Hon ser förbanne mig ut som enModeraternas historia | Revolution

Video: Rösträttens historia - Valmyndighete

Vilka får vara med? - rösträttens historiska exkludering

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR — ÖVNINGAR BAKGRUND 1884 lämnades den första motionen om allmän och lika rösträtt till riksdagen. Den röstades ner och det dröjde till 1919 innan riksdagen sa ja. 1921 genom-fördes det första valet med allmän och lika rösträtt till riksdagen i Sverige När allmän rösträtt för kvinnor infördes 1921 fortsatte hon arbetet med att vara en av stiftarna till Svenska Kvinnors Medborgarförbund, vars uppgift var att lära kvinnorna att se sig som fullvärdiga medborgare med rättigheter och skyldigheter

Om projektet - Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar

Allmän rösträtt och proportionella val / af Emil Svensén. Svensén, Emil, 1850-1921 (författare) Alternativt namn: Svensén, Reinhold Emil Ludvig, 1850-1921 Publicerad: Stockholm : Bohlin & co, 1902 Svenska 79 s. Visa/beställ digitaliserin Fira demokratin! är en utställning av Sveriges riksdag som turnerar i landet under riksdagens jubileumsperiod 2019-2022. I början av juni 2021 landar den i Borås. Utställningen ger en introduktion till rösträttskampen och riksdagsbesluten som ledde fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921 1860 började debatten om en allmän och lika rösträtt för alla, 1884 kom frågan upp i Sveriges riksdag Från Stockholmskallan.se där den avslogs. 1909 infördes allmän rösträtt för män i valet till andra kammaren. 1912 röstade riksdagen om allmän och lika rösträtt samt valbarhet för både kvinnor och män, frågan avslogs ännu en gång. 1919 togs frågan upp igen, röstades. Allmän rösträtt infördes 1909. Men bara för män. Kvinnor, fattiga, vapenvägrare och kriminella fick vänta

Kvinnlig rösträtt i Sverige - Wikipedi

Det har nu gått 111 år sedan Sverige införde allmän rösträtt för män. Året var således 1909. Men hade man inte gjort värnplikten och betalat sin skatt, så fick man inte rösta. I och med att förslaget om allmän rösträtt klubbades igenom i riksdagen 1909 fick 19 procent av medborgarna i Sverige. Kampen ledde så småningom till att den 17 december 1918 infördes lika och allmän rösträtt för kvinnor i kommunalval. Genom ytterligare beslut den 24 maj 1919, och en grundlagsändring 1921, infördes rösträtt även till riksdagens andra kammare för kvinnor

Allmän rösträtt i sverige, rösträttens utveckling i

Den allmänna rösträtten firar i år 30 år. 1989 fick vi allmän rösträtt för alla över 18 års ålder. I historieböckerna framställs året 1918 som det år då vi fick allmän rösträtt. 1989 fick intellektuellt funktionsnedsatta rösträtt. Fysiskt funktionsnedsatta (de s k rörelsehindrade) fick den rätten 1964/65 Men då hade kungen, Gustav V, hunnit bli så trött på tjafset kring rösträttsfrågan att han tillsammans med näringslivsföreträdare bakom kulisserna tvingade fram en ny kompromiss, som antogs i nästan full politisk enighet 1918. Det första valet med allmän och lika rösträtt genomfördes sedan 1921. Fotnot

Historia 1b (Uppdrag 2) - Studera N

1912 lägger regeringen förslag om kvinnlig rösträtt. Förslaget röstas ned i riksdagen. 1918 nås en uppgörelse om att införa allmän och lika rösträtt på ett extrainkallat riksdagsmöte. 1919 beslutet om kvinnlig rösträtt klubbas i riksdagens första kammare. 1921 i september kan både män och kvinnor gå och rösta för första. Den 17 december 2018 är det hundra år sedan den extrainkallade (urtima) Riksdagen kom överens om införandet av allmän och lika rösträtt. Riksdagen har..

Om Demokratin 100 år - Regeringen

I dag är det på dagen 100 år sedan riksdagen satte punkt för en lång politisk maktkamp om att göra rösträtten allmän och lika. Det är allmän flaggdag i år, men har inte varit det tidigare. Det borde det fortsätta att vara

 • Bombardier hässleholm.
 • Francesca hilton kinder.
 • Tubkikare paket.
 • Lilla jag västra hamnen.
 • Varadero efter irma.
 • Lager 157 nova.
 • Jacob mühlrad konsert 2017.
 • Skum i ögat på höns.
 • Unfall mauerkirchen heute.
 • Spacex avanza.
 • Warcraft 2 film online subtitrat.
 • Aktiviteter barn västra götaland.
 • Bobby brown wiki.
 • Exempel på brev till hyresvärd.
 • Olika rumstyper.
 • Rindstål bil blocket.
 • Chl växjö biljetter.
 • Killar i harem synonym.
 • John deere 4040s.
 • Göteborgs stad parkering.
 • Arbeiter österreich statistik.
 • Ken ring syskon.
 • Gamestop skärholmen.
 • Tryckluft på burk dator.
 • Disco world championship 2017.
 • Harry potter quiz svenska svår.
 • Veteallergi vetestärkelse.
 • Atv test 2018.
 • Garland svenska.
 • Humanistiska biblioteket.
 • Diafragmaruptur symtom.
 • Fysioterapi stockholm.
 • Skv 7750.
 • Ven restaurang.
 • Perfect guide min helg.
 • Checklista inför bilbesiktning.
 • Hugos berlin silvester.
 • Tvåmastare korsord.
 • Erzieher gehalt kirchlichen träger.
 • Lvz polizeiticker unfall.
 • Hantera avundsjuka.